Witch Vomit – Poisoned Blood (Nuclear Winter Records)

Σε μια εποχή όπου πληθώρα κυκλοφοριών κατακλύζει τον death metal χώρο, πόσο εύκολο είναι άραγε για μια μπάντα να ξεχωρίσει;

Σε μια σκηνή που κυριαρχείται από ανέμπνευστες προσεγγίσεις και αχρείαστες υπερβολές, υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις, τόσο σε επίπεδο σχημάτων, όσο και σε ό,τι αφορά τα label που απαρτίζουν και στηρίζουν τη σκηνή. Η Nuclear Winter είναι κατά τη γνώμη μου το καλύτερο εξ αυτών – μαζί ίσως με τη Sepulchral Voice. Αυτό που κάνει ξεχωριστή την πορεία της Nuclear Winter είναι πρωτίστως η εκλεκτική της αίσθηση σε σχέση με τις κυκλοφορίες. Προκρίνοντας την ποιότητα έναντι της ποσότητας, κατορθώνει να ξεχωρίζει αισθητά. Και συνεπώς, κάθε νέα της κυκλοφορία τείνει να είναι τεράστιας σημασίας γεγονός για την εν λόγω σκηνή.

Στο προκείμενο, λοιπόν – αυτή είναι η πλέον πρόσφατη κυκλοφορία του προαναφερθέντος label. Πρόκειται για ένα αμερικανικό σχήμα, με μερικές ως τώρα κυκλοφορίες στο ενεργητικό του – μεταξύ των οποίων και ένα full-length. Το συγκεκριμένο δισκάκι είναι ένα ep, το οποίο είχε αρχικά κυκλοφορήσει σε βινύλιο από την 20 Buck Spin, έναν χρόνο πριν. Σε μορφή cd εκδόθηκε τώρα, και μπορώ να πω ότι το αισθητικό κομμάτι είναι άψογα δοσμένο, σε κάθε του λεπτομέρεια. Τόσο το artwork, όπου κυριαρχεί το μαύρο/κόκκινο, όσο και η ποιότητα του χαρτιού είναι σε εξαιρετικά επίπεδα.

Αυτό που κυριαρχεί, βέβαια, είναι το μουσικό μέρος. Και ως προς αυτό, οι Witch Vomit είναι συγκινητικά άριστοι. Ας ξεκινήσω από το όνομα – πράγματι, πόσο πιο death metal θα μπορούσε να ηχεί κάτι; Συνειρμικά, σκέφτηκα τους Autopsy, και συνακόλουθα προετοιμάστηκα για κάτι σάπιο και συμπαγές. Δεν ήταν εντελώς άκυρη η αρχική μου παρόρμηση – τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το εντελώς old-school, ζοφερό κλίμα που χαρακτηρίζει αυτήν την ηχογράφηση. Αν υπήρχε λόγος να αναφερθώ σε επιρροές, θα έλεγα πως οι Witch Vomit συνενώνουν διαθέσεις τόσο από την ευρωπαϊκή, όσο και από την αμερικανική σχολή του ’90s death metal. Θα μπορούσα επίσης να αναφέρω πως υπήρξαν μεμονωμένα σημεία όπου μου ήρθαν στον νου οι πρώιμοι Unleashed, ή ακόμα και κάποιες λατρεμένες, εξ Αγγλίας και Φινλανδίας προερχόμενες μπάντες, ενώ, αναπόφευκτα, κάποια σημεία μού έφεραν στον νου τις αντίστοιχες προσεγγίσεις σχημάτων όπως οι Autopsy, ή ακόμα και οι Grave. Στα αλήθεια, όμως, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτές οι αναφορές.

Το σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι αυτές οι επιρροές είναι κομμάτι ενός δεμένου και προσωπικού ύφους, το οποίο μάλιστα είναι εντόνως πυκνογραμμένο, καθώς αφομοιώνει τις ως άνω καταγραφείσες κατευθύνσεις με τρόπο άμεσα δημιουργικό, διυλίζοντάς τες σε ένα μεστό, άτεγκτα μονολιθικό αποτέλεσμα, που προσωπικά με συναρπάζει. Ο χαρακτηριστικός, χαμηλά κουρδισμένος ήχος όπως και οι πάντοτε εύστοχες lead κιθάρες αντιπαρατίθενται με ρυθμικές υπερβάσεις. Οι τελευταίες είναι ενδεικτικές μιας crust ανάμνησης, χωρίς να αποφεύγουν τα ταχύτατα ξεσπάσματα.

Είναι λοιπόν εμφανέστατο: το συγκεκριμένο δισκάκι πληροί, και με το παραπάνω μάλιστα, τα υψηλής ποιότητας αισθητικά κριτήρια της Nuclear Winter. Στέκει μάλιστα στην κορυφή του πρόσφατου κύματος αναβίωσης αυτού του ήχου, στις ΗΠΑ – η οποία, ως επί το πλείστον, λαμβάνει χώρα στη δυτική ακτή τους. Ξεχωρίζουν άνετα συνεπώς οι Witch Vomit ανάμεσα σε μια πλειάδα αξιόλογων σχηματισμών/συνοδοιπόρων (Necrot, Fetid, Mortiferum, Mortuous). Αυτό πιστοποιείται εμφατικά με το Poisoned Blood, καθώς πρόκειται για ένα βορβορώδες αριστούργημα.

Και ως τέτοιο, λοιπόν, φρονώ πως είναι πολύτιμο.


In an age when a plethora of releases is flooding the death metal genre, how easy is it for a band to stand out?

In a scene that is mostly dominated by uninspired approaches and needless hyperboles, there appear to be some certain exceptions, a number of distinguishable bands on one hand, as well as a handful of labels that constitute and also support this scene, on the other. In my opinion, Nuclear Winter is the best among the later, by far – along with Sepulchral Voice, perhaps. The fact that provides this special aura surrounding Nuclear Winter, is probably the eclectic touch regarding releases, something that has been exhibited clearly throughout its manner of operation through all those years. Opting for quality over quantity, this label has managed to distinguish itself amidst the crowd of underground death metal related labels, totally. Thus, each new release of this label tends to be a moment of enormous importance – for this whole genre, at least.

Hereto this, which is Nuclear Winter’s latest offering. What is presented here, is a US located formation, one that has already spawned quite a few works so far. These include a full-length attempt, among else. This specific disc is an ep, that had originally been released on vinyl, by 20 Buck Spin, something that took place a year ago. Now it is the time for it to be delivered on cd format, and I need to state that the aesthetic part is neatly handled, in all aspects. Indeed, every detail is crucial: the artwork, with its dominant sense of black and red, as well as the choice of quality concerning the materials used for this gatefold digisleeve, make this a highly skilled presentation.

What matters even more though, is the actual music. On that front, Witch Vomit proved to be exceptionally wonderful. Their name is a good starting point, actually – I mean, could someone come up with something more death metal sounding than that? Instantly, an association with Autopsy appeared to mind, which, by the end of the day, was not a completely out of place assumption, on my behalf. At least when focusing on the rotting, stench inclined atmosphere that this recording gladly possesses. If there was a good reason to focus on influences, I would have to say that Witch Vomit blend together elements of both european and american death metal scenes and styles of the nineties. I could also mention that at certain points I was reminded of early Unleashed, as well as a variety of greatly important bands, hailing from England and Finland, respectively. While it is an undeniable fact that some of the directions exemplified here, strongly reminded me of bands such as Autopsy, or even Grave. In the end though, those references are of no real importance. The actual important factor here is the fact that these influences come off as being a piece of a tight and equally personal touch. A touch which is remarkably consistent, managing to absorb these above mentioned directives, in a totally creative sort of path, distilling them onto a rich, yet harshly monolithic result. That personally overwhelms me, to say the least. A distinctive, bass heavy sound is at hand, moving along with almost totally punctual lead guitars. Being confronted by rhythmic explosions, which serve as a reminder of a distant crust past, not forgetting to include some hyper speed attacks, thankfully.

So, it is definitely obvious: all high quality aesthetic standards that Nuclear Winter is known for are vividly present on this mini cd. I could go as far as saying that this work proudly stands on top of the recent wave of osdm bands coming out of the US – a movement that is mainly taking place on the west coast of the States. Witch Vomit effortlessly stand apart among a crowd of worthwhile formations and peers (Necrot, Fetid, Mortiferum, Mortuous being some of them).This is emphatically manifested in Poisoned Blood, simply because this is a murky masterpiece.

As such, it is valued as being completely essential.

 

 

Giorgos Kanavos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.