The Black Book (iDEAL recordings)

Μια συλλογή δεν είναι αυτό που αποκαλύπτει ο τίτλος της. Άντε, δηλαδή, μαζέψαμε κάποια ονόματα, παζαρέψαμε τη συμμετοχή τους με ένα νέο κομμάτι και έκλεισε. Υπάρχει μια βαθύτερη αντίληψη πάνω σε αυτές από ταlabel που σέβονται τον εαυτό τους. Σηματοδοτούν ένα σημείο όπου η εξωστρέφεια συναντά την οξυδέρκεια για να συγκροτηθεί αυτό που θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό σταθμό στην ιστορία του label και ευχετικώς και των συμμετεχόντων. Από την iDEAL, βέβαια, δεν νομίζω να περιμέναμε κάτι λιγότερο από όλα αυτά, αλλά στην περίπτωση του The Black Book τα αναμενόμενα υπερβαίνονται σε βαθμό εκπληκτικό!

Έχω την αίσθηση ότι η συλλογή αυτή ξεκίνησε από μια βασική ιδέα που δεν προμήνυε το που θα έφτανε τελικά. Ok, προσκαλέστηκαν κάποια ονόματα που συνδέονται με την iDEAL, αλλά δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι αυτό των επικών διαστάσεων αποτέλεσμα φτιάχτηκε από ένα απλό brainstorming σε ένα γραφείο. Ακούγοντας το δίωρο υλικό είναι σαν το κάθε όνομα να τράβηξε ένα άλλο από το τσεπάκι του για να ορθωθεί στο τέλος μια θεόρατη πυραμίδα στηριγμένη σε υλικά του σύγχρονου ανοιχτόμυαλου ήχου. Περιττό να αναφέρω ότι τα περισσότερα ονόματα μου ήταν εντελώς άγνωστα με την χημεία αναμεταξύ τους να φαντάζει η ιδανική.

Ναι, αλλά τι μουσικά είδη περιέχει η συλλογή; Πιάνοντας το νόημα της εποχής, δεν μιλάμε πια για είδη, αλλά για στοιχεία που αναδεικνύονται ως βάση για την δημιουργία κάτι νέου. Σε αντίθεση με άλλες σπουδαίες φετινές συλλογές που εξέφρασαν μια τοπική σκηνή (βλ. Flowers From The Ashes, Girih: Iranian Sound Artists), αυτή εδώ μιλά μια παγκόσμια γλώσσα φτιάχνοντας μια χοάνη ήχων με διαφορετική καταγωγή, αλλά με παρόμοια αισθητική. Εν τέλει, αυτή είναι η αρχή και το τέλος μιας μουσικής πρότασης και εδώ δεν έχουμε απλώς διάφορες φράσεις ατάκτως τυπωμένες, αλλά ένα γόνιμο διάλογο για τα αυτιά και το μυαλό!

A compilation is not what its title refers to. It’s not that we collect some names, we talk about their contributions and that’s all. There is a deeper perception from the labels who respect themselves. They signal a point where extroversion meets perspicacity so as to constitute something that would be important not only for the label but eventually for the contributors, too. We didn’t expect from iDEAL something different than that, but referring to The Black Book, the expectations have been overpassed in an amazing way!

I have a feeling that this comp started as a basic idea who nobody exactly foreshadow where it would lead. Ok, there were some names invited but I find it difficult to imagine that this epic outcome was made by a simple brainstorming in an office. Listening to this two-hour album is like every name had pulled another one from its pocket so in the end to make a pyramid supported by materials of openminded and contemporary sound. Needless to say that I was not familiar with most of the artists here and the chemistry between them is ideal!

Yes, but what kind of music styles does this compilation include? Catching the meaning of our time, we don’t talk about styles anymore, but about elements which are highlighted as a basis for creating something new. In contrast to other compilations this year that expressed a scene, (for example Flowers From The Ashes, Girih: Iranian Sound Artists), this one here talks a global language creating a crucible of sounds from different origins, but with similar aesthetics. Moreover, this is the beginning and the end of a musical suggestion and here we don’t have only phrases disorderly put together, but a fertile dialogue for the ears and the brain!

 

 

Μπάμπης Κολτράνης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.