Oiseaux-Tempête – From Somewhere Invisible (sub rosa)

oiseaux-tempete.fromsomewhereinvisible.againstthesilence

Ο 4ος δίσκος των OISEAUX-TEMPÊTE συνεχίζει και ταυτόχρονα συμπυκνώνει το ύφος τους, που θα μπορούσε – κάπως άτσαλα – να ονομασθεί λυτρωτική σκοτεινιά, τραβώντας κάπου αλλού το post-rock ιδίωμα. Η όποια λύτρωση δεν επιτυγχάνεται εδώ με κρεσέντα και εκφορτίσεις που φέρνουν γαλήνη, αλλά με αργή, ατμοσφαιρική και ενίοτε, σχεδόν doom ύφους μουσική εναιώρηση. Όπως και στους GYBE (στο στούντιο των οποίων έγινε η ηχογράφηση), η μουσική δένεται με τραγούδι ή πρόζα ενίοτε έντονα πολιτική, αφού στη δισκογραφική διαδρομή τους ακούμε συχνά αποσπάσματα του Τσόμσκι και του Ζίζεκ, συνθήματα από το αναρχικό μπλοκ στην Ελλάδα, ορθόδοξη εκκλησιαστική μουσική, καθώς και τραγούδι ή απαγγελία ποιημάτων στα αραβικά.

Θα κάναμε λάθος αν θεωρούσαμε όμως, τους Γάλλους OT κάτι σαν μουσικούς «πολίτες του κόσμου», καθώς διεκδικούν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό: την πολιτεία του απόκοσμου μέσα στον κόσμο. Το εξώφυλλο του άλμπουμ μας εισάγει με έναν πρώτο τρόπο στη θεματική του, με μια φωτογραφία από τη σειρά ressac του Damien Daufresne. Η λέξη αυτή δηλώνει το κύμα που αναπηδά έχοντας χτυπηθεί με τα βράχια σε αντίθετη κατεύθυνση από την αρχική του, δηλώνοντας μια κίνηση επαναπροσέγγισης του ίδιου που παράγει το διαφορετικό. Οι γεμάτες γρέντζο ανθρώπινες ( ; ) φιγούρες που στέκονται έξω απ’ την είσοδο αγκαλιασμένες μοιάζουν να έχουν μόλις ξεβραστεί απ’ το κύμα ή η αγκαλιά τους να ΄ναι αυτό που έχει απομείνει απ’ το κύμα. Όμως, ποιος αγκαλιάζει ποιόν; Είναι άραγε οι φιγούρες δύο;

Ο δίσκος ξεκινάει με το πολύ δυνατό «He Is Afraid And So Am I», όπου με βαρύ ροκ, γεμάτο με νουάρ δολοφονική ένταση και τρόμο μας εισάγει στην σύγχρονη αποξένωση, διαρκή, παρανοϊκή, πανταχού παρούσα, με αδιόρατη μουσικά κλιμάκωση. Αυτή δεν εμφανίζεται τόσο στην ίδια τη μουσική, που χτυπάει και αποσύρεται, και χτυπάει και αποσύρεται σαν τρομερό κύμα, ξανά και ξανά, αλλά μόνο στους τελευταίους στίχους του ποιήματος «He Is Quiet And So Am I» του Mahmoud Darwish, στο οποίο έχει βασιστεί η σύνθεση τους. Πρόκειται για μια ποιητική παρουσίαση της περίφημης συνάντησης του Εαυτού με τον Άλλον. Τον άλλον που φοβάται, όπως φοβάται και αυτός, τον άλλον που μένει σιωπηλός, όπως μένει και αυτός, γιατί -ίσως- ο άλλος είναι δολοφόνος. Μα ίσως ο Άλλος δεν υπάρχει, ίσως ο Αλλος είναι ένας καθρέφτης, ένας περαστικός, κι ο δολοφόνος είναι εμείς … αυτός.

Μετά από ένα αναγκαία ηπιότερο πέρασμα-αναζήτηση με το κομμάτι «σε στραβή πτήση στις τσουλήθρες του ουρανού», προσγειωνόμαστε στο μελοποιημένο ποίημα «Εμείς [που σκορπιστήκαμε σε θραύσματα]» του Σύριου Ghayath Almadhoun. Υπό την υπόκρουση πολεμικών ντραμς και σειρινιστικής ηλεκτρικής έντασης, ο ποιητής «απολογείται» (προφανώς ειρωνικά) εκ μέρους των προσφύγων στο πολιτισμένο κόσμο. Απολογείται που «τύπωσαν» τα διαμελισμένα τους κορμιά στη λευκή ξεχασιάρα μνήμη των ολόκληρων ανθρώπων, καθώς και όλο το υπόλοιπο δράμα που – ω, δυστυχία – είναι αναγκασμένοι οι δυστυχισμένοι να προκαλέσουν σε εκείνους που δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν τίποτα.

Τα επόμενα δύο κομμάτια «Weird Dancing in All Night [I & II]» είναι ορχηστρικά με αρκετά αυτοσχεδιαστικό ύφος, μεταφέροντας την αίσθηση μιας σκοτεινής ηλεκτρικής/ηλεκτρονικής μέθεξης, συνεπικουρούμενη από το τέμπο των κρουστών.

Ο ξένος, οι πρόσφυγες και τέλος το κοράκι. Η αορατότητα, το γρέντζο του απορρίμματος, η σκοτεινιά. Ο φετινός – φθινοπωρινός – τους δίσκος, παίρνει τον τίτλο του, καθώς και τους τίτλους τριών από τα εφτά κομμάτια του από το ποίημα «η ονομασία ενός κορακιού», του Κινέζου Γιού Τζιάν. Έρχεται «από κάπου αόρατα» συνοδευόμενο από το μελαγχολικό και αναστοχαστικό ηλεκτρικό βιολί της Jessica Moss, κάνοντας τον ποιητή να ανακρούσει, να γυροφέρει, να ξενιστεί με τη παιδική του ηλικία, με το κοράκι. Με το «κοράκι που έχει κουρνιάσει στην καρδιά», με το κοράκι αποδιοπομπαίο τράγο, με το κοράκι που περνάει απ’ το ομιλητικό στο ολιγομίλητο και από εκεί στο αμίλητο, κάθε που ο ποιητής, οι μουσικοί, εμείς, προσπαθούμε να το πιάσουμε, να το ονομάσουμε. Εμείς που τα χέρια μας είναι «καλυμμένα με τους χοντρούς κάλους της γλώσσας», κι εκείνο «όχι πουλί/ κοράκι» που φεύγει απ’ το ποίημα «σε στραβή πτήση στις τσουλήθρες του ουρανού». «Έξω απ’ το βλέμμα», στίχος και επίσης, τίτλος του τελευταίου κομματιού του άλμπουμ, με τις παραμορφωμένες κιθάρες της μπάντας να αποδίδουν με ήρεμη, αλλά και στοχαστική διάθεση τα προφητικά κρωξίματα που η μουσική, η ποίηση προσπαθεί πάντα ανεπαρκώς να μεταγράψει, τα οποία πάντως δεν φοβάται πια…

OISEAUX-TEMPÊTE‘s fourth album continues and at the same time condenses a style that could – somewhat inappropriately – be called redemptive darkness, pulling the post-rock genre elsewhere. Redemption is achieved here neither with crescents nor serene discharges, but with slow, atmospheric, and sometimes, almost doom-style musical suspensions. As with GYBE (whose studio was used to record the album),intense political songwriting or prose is used, so we often hear, along with the music, excerpts from Chomsky and Zizek, slogans from the Greek anarchist block , orthodox church music, as well as singing or reciting poems in Arabic.

We would be wrong, however, if we considered the French OT to be musicians of “the citizens of the world” style as they are claiming far more than that: the eldritch state within this world. The album cover introduces us to the theme, with a photo from Damien Daufresne’s ressac series. This word signifies the wave that bounces having hit the rocks in the opposite direction from its original, denoting a movement of re-approaching itself by producing something different. Dirt and rough human figures standing in front of the entrance hugging each other seem to have just been washed out by the wave or their embrace seems to be what is left of the wave. But who hugs whom? Are there two figures?

The album begins with the very powerful song “He Is Afraid And So Am I”, where heavy rock music, full of noir murderous intensity and terror, introduces us to modern alienation, constant, paranoid, omnipresent, with an invisible musical escalation. It is not so apparent in the music itself, that like a terrible wave strikes and retires again and again, but only in the last verses of Mahmoud’s ” Darwish poem on which the song is based. This is a poetic display of the famous encounter of Oneself with the Other, the other who is scared, as he, the other who is silent, as he, because the other may be a murderer. But the Other may does not exist, maybe he is a mirror, a passerby, and the killer is us …or he.

After a much needed milder passing with the track “In Crooked Flight on the Slopes of the Sky,” we land on the melodious poem “We, Who Are Strewn about in Fragments” of the Syrian poet Ghayath Almadhoun. Against the background of war drums and screeching electricity, the poem is an apology (ironical apparently) on behalf of refugees in the civilized world. The poet apologizes for their broken bodies that “imprinted” on the white, forgetting memory of people, as well as all the rest of their drama that – oh, misfortune – these dejected people are forced to inflict on those who are unwilling to do anything.

The next two tracks “Weird Dancing in All Night [I & II]” are instrumental in a rather improvisation style, conveying the feeling of a dark electric / electronic methexis, especially aided by the percussion tempo.

The stranger, the refugees and finally the crow. The invisibility, the dirt and rough of garbage, the darkness. Their new – autumn released-album takes its title, as well as the titles of three of its seven tracks from the poem “The Naming of the Crow” by the Chinese poet Yu Jian. The title song “From Somewhere Invisible” accompanied by Jessica Moss’s melancholically reflective electric violin is making the poet recoiled, prowled, and startled with his childhood, with the crow. With the crow that “perches in the wilds of my heart”, with the crow as a scapegoat, with the crow passing from voluble to reserved, and from there to silent, wherever the poet, the musicians, we ourselves, strive to get it and name it. Those of us whose hands are “covered in the thick calluses of language” against “not a bird / crow” that departs from the poem “In Crooked Flight on the Slopes of the Sky”. “Out of Sight”, are the lyrics and also the title of the album’s last track, with the distorted guitars of the band delivering in a calm but thoughtful way the prophetic squeaks that music and poetry always try to transcribe without being afraid anymore …


Dimitris K

Ten New Songs Countdown, 60

OISEAUX-TEMPÊTE – Weird Dancing In All​-​Night II

Ανατολίτικοι ρυθμοί και ένας σχεδόν, διονυσιακός μυστικισμός, σε μια ψυχική διάθεση απόσπασης από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα. Η μουσική εκστατική, σε παρασύρει σε έναν εντατικό και ρυθμικό χορό. Μετά τα ταξιδιωτικά AL-‘AN και TARAB οι Oiseaux-Tempête επανέρχονται με νέα δισκογραφική δουλειά From Somewhere Invisible με πρώτο δείγμα αυτόν τον περίεργο ολονύχτιο χορό τους.

Ceremony – Turn Away The Bad Thing

Η μπάντα που αρνείται να τα παρατήσει γυρίζοντας στα παλιά, συνεχίζει να ψάχνει τον ήχο που, ναι μεν δεν είναι καινούργιος, αλλά είναι ο καινούργιος δικός της. Το πρώτο δείγμα της νέας τους δουλειάς ακούγεται αρκούντως χορταστικό με στίχους και μουσική να συγκρούονται φαινομενικά μεταξύ τους, ενώ τελικά, δένουν τέλεια. Το σπάσιμο, δε, στη γέφυρα του κομματιού δίνει μια ερωτική διάσταση στο άσμα!

A-Sun Amissa – Breath by Breath

Βαθιά ανάσα για μια 8λεπτη περιπλάνηση στα βάθη της αβύσσου, μια ταλάντευση ανάμεσα στην απελπισία και την ελπίδα που θες απεγνωσμένα να βγει στην επιφάνεια, εκφράζονται σε μια ορχηστρική ατμοσφαιρική δίνη από ambient, doom και post rock ήχους μαζί με τον πειραματικό θόρυβο και την ηχητική παραμόρφωση. Οι σκιές εδώ, γεννούν θαλπωρή.

Exoterm – First Light

Οι πρώτες νότες εμφανίζονται απαλά, σχεδόν δειλά, για να ακολουθήσει η μελωδία του σαξόφωνου που σε κυριεύει και συνυπάρχει σε πλήρη αρμονία με τον ηλεκτρονικό ήχο και το μπάσο. Το πρώτο φως μπορεί να συμβολίζει την απαρχή, την έναρξη των πάντων, σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, αποτελεί την κατάληξη ενός νυχτερινού συναισθηματικού καταιγισμού.

Bobby Krlic (The Haxan Cloak)- Fire Temple

Το ταξίδι μιας παρέας για την παρακολούθηση ενός φεστιβάλ τους οδηγεί σε περιπέτειες, ακροβατώντας μεταξύ δράματος και τρόμου. Η μουσική που πλαισιώνει την ταινία Midsommar του σκηνοθέτη Ari Aster διακρίνεται από αυτοτέλεια και μπορεί να σταθεί ως αυτόνομο έργο. Ακούγοντάς την, εναλλάσσονται οι στιγμές ηρεμίας, έντασης, αγωνίας, όπως ακριβώς, συμβαίνει, όταν παρακολουθείς το ίδιο το φιλμ. (listen)

Algebra Suicide – Horizon

Μπορεί μια μπάντα να έχει χαθεί, να μην ζουν καν όλα τα μέλη της, οι δεκαετίες να περνούν αλλά η μουσική τους να ζει ακόμη. Όχι ως στερεότυπη φράση που αγαπά τις νοσταλγίες αλλά ως διαπίστωση, ακούγοντας την φρεσκάδα της στο σήμερα. Δεύτερη εφ’ όλης της ύλης συλλογή από τους Αμερικάνους Algebra Suicide και ο τίτλος της Still Life. Ακίνητη ζωή ή ακόμη ζωή; Το “Horizon” δίνει την δική του απάντηση.

Daniel W Mackenzie & Richard A Ingram – Half Death

Πέρα η ποίηση που βαφτίζει τα προσχήματα σε στίχους. Πέρα οι μονές διαστάσεις που εγκλωβίζουν τη σκέψη. Πέρα αυτή η αποτύπωση του θεϊκού που καταπιέζει το θείο. Το πρώτο διαθέσιμο κομμάτι της συνεργασίας των δύο μελών από τους Plural και Oveansize αντίστοιχα, στέκεται μακριά από κάθε τι τετριμμένο χάρη στην ευαίσθητη κορύφωσή του, στη μέση ακριβώς, της θελκτικής ροής του.

We Lost The Sea – Towers

Σαν αφήγημα παιδικό και σκληρό, όπως είναι άλλωστε όλα τα παραμύθια, το “Towers” εξιστορεί, χωρίς λόγια, συγκρούσεις δυνάμεων και συναισθημάτων, ιστορίες ζωής και θανάτου. Ο πύργος είναι ο κεντρικός και –φαινομενικά- άψυχος πρωταγωνιστής, η κατάρρευση του οποίου σηματοδοτεί και το τέλος της ιστορίας, εκεί που η παιδική (και όχι μόνο) αθωότητα και η ανεμελιά συνθλίβονται…

Uzeda – Deep Blue Sea

13 χρόνια πήρε στους Ιταλούς Uzeda να μας παρουσιάσουν νέα δισκογραφική δουλειά. Το πρώτο δείγμα της, είναι μια μελωδική ένταση που εκφράζεται, κυρίως με τη φωνή της Giovanna Cacciola με την κιθάρα να κουμπώνει πάνω της και τα ντραμς με το μπάσο να θεμελιώνουν το μουσικό ρυθμό. Από τα βάθη της μπλε θάλασσας λοιπόν, αναμένουμε το άλμπουμ, μεσούντος του Ιουλίου.

Uniform & The Body – Penance

Ένας ρυθμός κι ένας θόρυβος πιάνονται στα χέρια και πέφτοντας στο έδαφος φτύνουν αίμα και ιδρώτα. Η μελαγχολία της βίας απεικονίζεται στο πρώτο άσμα της νέας συνεργασίας των Uniform με τους The Body. Μια μελαγχολία που καθρεφτίζεται και στον τίτλο του άλμπουμ… Everything That Dies Someday Comes Back.


Oiseaux-Tempête – طرب TARAB (sub rosa)

Η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα. Καταργεί περιορισμούς και όρια, ανοίγει ορίζοντες, ενώνει κόσμους, συνταιριάζει το παλιό με το νέο, μετασχηματίζει συναισθήματα και δημιουργεί πάθη. Ενώνει κουλτούρες και πολιτισμούς, μετατρέποντας την ένωση αυτή σε κάτι δυνατότερο και περισσότερο από το απλό άθροισμα των μερών που την απαρτίζουν.

Το Tarab είναι αυτή η συνάντηση Δύσης και Ανατολής, που μας δίνεται από τους Γάλλους Frédéric D. Oberland και του Stéphane Pigneul, σε συνεργασία με πολλούς καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους και οι Λιβανέζοι Charbel Haber, Abed Kobeissy και Ali El Hout. Τα στοιχεία της ανατολής, με ό,τι σηματοδοτεί και εμπεριέχεται στην έννοια αυτή, προκαλούν μια απροσδιόριστη γοητεία. Το πάθος και η μυσταγωγία είναι κυρίαρχα στοιχεία που, στο δικό μου μυαλό, βρίσκονται σε αντίθεση με τον “στεγνό” συναισθηματικά δυτικό κόσμο.

Αναζητώντας τη σημασία της αραβικής λέξης Tarab ανακαλύπτεις πως δεν πρόκειται για μια απλή λέξη, αλλά για μια έννοια που αφορά τον αραβικό πολιτισμό και συνοψίζει τη συγχώνευση μουσικής και συναισθηματικού μετασχηματισμού, χωρίς να υπάρχει αντιστοιχία της σε άλλη γλώσσα. Θα μπορούσε να εκφραστεί ως έκσταση, ευφορία. Και δεν υπάρχει ευφορία και έκσταση χωρίς έντονο, δυνατό και ποικιλόμορφο συναίσθημα με τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων που συνεργάζονται για να αποκωδικοποιήσουν τις έννοιες που κάθε καλλιτέχνης θέλει να μεταβιβάσει μέσα από τους ήχους του.

Οι Oiseaux-Tempête στο live άλμπουμ Tarab καταθέτουν ένα μουσικό οδοιπορικό, μια ζωντανή ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους για το AL-‘AN!. Τα τραγούδια τους παρουσιάζονται διευρυμένα τόσο χρονικά όσο και μουσικά, προκαλώντας μια μουσική έκσταση. Αυτό το ταξίδι με τις κοσμικές μουσικές που μας παρουσιάζει, αποτυπώνεται σε κάθε ήχο. Η ένωση διαφορετικών πραγμάτων στις μουσικές συνθέσεις, μια συνένωση ρυθμών, οργάνων, παραδόσεων, ηλεκτρικής ενέργειας, νέων τεχνολογιών, αλλά και συναισθημάτων. Συναυλιακοί αυτοσχεδιασμοί σε έναν διευρυμένο χρονικά και ποιοτικά συνθετικό καταιγισμό. Οι εναλλαγές έντασης και ηρεμίας σε μια εκστατική ατμόσφαιρα. Δεν μπορείς παρά να κλείσεις τα μάτια και να αφήσεις τη μουσική να σε παρασύρει.

Οι απαγγελίες του G.W. Sok με τον έντονο, ξεσηκωτικό ρυθμό και τον δυναμισμό που γίνονται σε τρία ποιήματα: στο “Utopiya – On living”, ένα τραγούδι που γράφτηκε μετά τις συζητήσεις με ανθρώπους που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στο πάρκο Gezi ενάντια στις πολιτικές επιλογές της τουρκικής κυβέρνησης, με τους στίχους του Τούρκου ποιητή Nazim Hikmet να προτρέπουν να μην παραδινόμαστε ποτέ. “…It’s this way: being captured is beside the point, the point is not to surrender”. Στο “Tuesday and the weather is clear” του Άραβα Mahmoud Darwish, που έρχεται με τη σειρά του να μας προτρέψει μέσα από έναν δεκάλεπτο αυτοσχεδιαστικό καταιγισμό. “…Live your tomorrow now. No matter how long you live you won’t reach tomorrow … tomorrow has no land … and dream slowly …”. Και στο στο “Grasse Matinée” του Γάλλου Jacques Prévert συνεχίζεται η προτροπή για αντίσταση και αλλαγή, για ανάκτηση της ζωής ενάντια στην απλή επιβίωση που οι ανά τον κόσμο εξουσίες θέλουν να επιβάλλουν στον άνθρωπο.

Στο άλμπουμ Tarab η ένωση ετερόκλητων πραγμάτων από διαφορετικές αφετηρίες δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα χωρίς αφομοίωση, αλλά με σεβασμό σε κάθε τι διαφορετικό. Και τελικά, πολύ θα ήθελα να είχα την ευκαιρία αυτόν τον μουσικό (και όχι μόνο) πλούτο να τον απολαύσω κάτω από το φως του φεγγαριού, όπως ακριβώς αυτό απεικονίζεται στο εξώφυλλο του δίσκου. Να νιώσω αυτήν τη μυσταγωγία στις σκιές που δημιουργεί το φεγγάρι σε μια αραβική νύχτα.

 

 

Sylvia Ioannou

 

Against The Silence VI

 Τα λόγια σκιαγραφούν το νόημα στη μουσική. Δίνουν τον τόνο, αφήνουν το στίγμα και διατρανώνουν το ανθρώπινο στοιχείο στον πυρήνα της. Λόγια που περιγράφουν συναισθήματα, πολιτικές σκέψεις και εξομολογήσεις μετουσιώνονται σε ποίηση που αναζητά την πράξη. Η φετινή συλλογή μας, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες, περιέχει κυρίως κομμάτια με στίχους. Αυτοί μπαίνουν στο πρώτο πλάνο μεταφέροντας μια εύφλεκτη ενέργεια στις ίδιες τις συνθέσεις. Ο συγκροτημένος χαρακτήρας τους στέκει κόντρα σε μια εποχή που δεν ευνοεί την ατομική δημιουργία και τα συλλογικά εγχειρήματα, αλλά την ίδια τη σιωπή.

…Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις

Να μην τις παίρνει ο άνεμος.

(Μ. Αναγνωστάκης)

 Η νέα μας συλλογή έχει ως στόχο να δηλώσουμε ότι είμαστε ακόμη εδώ. Ως προς αυτό οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας στήριξε και φέτος. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες τις μπάντες και τα label που πρόθυμα αποδέχτηκαν το κάλεσμά μας να συμμετέχουν και να δώσουν εν τέλει πνοή στην Against The Silence VI!

 Words draw the meaning in music. They provide the tone, leave their mark and they empower the human element within the music’s core. Words that describe feelings, political views and confessions, are getting converted into poetry that is looking to put things into action. This year’s music collection, in contrast to all of our previous ones, contains mainly songs with lyrics. Lyrics come in the foreground transfering an explosive energy into the compositions. Their structured character goes against an era that doesn‘t support the individual‘s creation and the collective ventures, but only the silence.

The words should be hammered down like nails, So they will not be blown away by the wind (M. Anagnostakis)

 The aim of our new music collection is to state that we are still here. That happened because of all of you who stood by us during the past year, and who we would like to thank for your support. We would also like to thank all of the bands and the labels that happily accepted our invite to participate and eventually bring Against the Silence VI into life!

01 OISEAUX-TEMPÊTE – Electrique Résistance

02 The Sweet Release Of Death – Does A Bear Shit In The Woods

03 Rank/Xerox – Zero Hour

04 The Lumes – Satan

05 Rope Sect – Tarantist

06 Αρχή του Τέλους – Ο Χρόνος

07 cold i – Ποτέ (Never)

08 Cynical Ants – Normaliser

09 Caudal – Threever (Live in Berlin 28.3.15/previously unreleased)

10 Inwolves – Fukuwa (non-album track)

Artwork made by Alexia Lougaki (https://www.behance.net/AlexiaLou)

Tegh – Oiseaux-Tempête – Anjou

Tegh – Downfall (midira)

Τις ίδιες ημέρες που ανεβάσαμε το πρόσφατο μας Guest Mix των 9T Antiope το οποίο περιείχε ονόματα από τη σύγχρονη πειραματική σκηνή του Ιράν, εμφανίστηκαν τρία αφιερώματα σε παγκοσμίως γνωστά site που αναφερόντουσαν στο ίδιο θέμα. Ένας βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η ίδια η δύναμη της μουσικής που βγάζουν εδώ και κάποια χρόνια αρκετά ιρανικά ονόματα και σχήματα. Μια δύναμη που εξανεμίζει την χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του εδώ με το εκεί και την οποία ένιωσα από την πρώτη στιγμή που άκουσα κάτι από τον Tegh (πιο συγκεκριμένα στο EP που είχε βγάλει με τον Kamyar Tavakoli πριν δύο χρόνια). Στο νέο του άλμπουμ προχωρά ακόμη παραπέρα ως προς την σύνθεση μελωδίας και ατμοσφαιρικότητας προσθέτοντας ένα συμφωνικό τόνο σε ορισμένα σημεία του.

Ουσιαστικά έχουμε μια σαραντάλεπτη σύνθεση η οποία ξεκινά ως ανεμοστρόβιλος συναισθημάτων. Είναι τέτοια η ένταση του που δεν γίνεται να μη σε πιάσει μέσα σου κάτι ακούγοντας τα πρώτα μέρη του Downfall. Στη συνέχεια ρέει το υλικό προς πιο αναμενόμενα κιτάπια, χωρίς όμως να αμβλύνονται οι εντυπώσεις ως προς αυτό που μουσικά συντίθεται. Στο τέλος ένα κυκλικό άσμα απομυζεί κάθε σκέψη που γλύτωσε από το πέρασμα του δίσκου θυμίζοντας το τελικό στάδιο απώλειας μνήμης. Η πορεία προς τη λήθη παραπέμπει σε κάθοδο προς το άγνωστο. Η καθαρτική φύση του Downfall διαθέτει, λοιπόν, τέτοιου είδους χαρακτηριστικά.

Oiseaux-Tempête – AL – ‘AN! الآن (sub rosa)

Η Μέση Ανατολή έχει γένους θηλυκό, όπως και η επανάσταση, εξού και το εξώφυλλο του νέου δίσκου των OT. Ως κεντρικό θέμα το χάος στα πολύπαθα αυτά μέρη την περσινή χρονιά, χάος που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, η γαλλική αυτή μπάντα συνεχίζει να ασχολείται με την πολιτική, όντας δεκτική και ανοικτή σε ριζοσπαστικές φωνές και επιρροές διαφορετικών κουλτούρων από τη δικιά της. Όσο άκουγα το συγκεκριμένο άλμπουμ ένιωθα την μουσική να υποχωρεί δίνοντας χώρο στα ανατρεπτικά νοήματα που θέλει εξαρχής να περάσει. Η βάση είναι οι αυτοσχεδιασμοί μεταξύ Αράβων μουσικών, της εν λόγω μπάντας και φίλων της με τις ηχογραφήσεις να έχουν μοιραστεί μεταξύ των δύο αυτών μακρινών τόπων όπου οι συντελεστές ζουν.

Τα τραγούδια ηχούν σαν να οδεύει μια μπάντα στα βάθη της ερήμου με τον ήλιο μπροστά και μια υπόσχεση για το μέλλον στα χαμένα. Στην πορεία αυτή τίποτα φαινομενικά δεν αλλάζει άρδην, αν και στο τέλος της ακρόασης του δίσκου που έχει τον υπότιτλο And your night is your shadow — a fairy-tale piece of land to make our dreams έχεις διανύσει μια καθόλα σεβαστή απόσταση εμπειριών. Ένας αστερίσκος μπαίνει για μας που καταγόμαστε από μέρη που συνορεύουν με τη συγκεκριμένη κουλτούρα της Ανατολής, οπότε και ανάλογα ακούσματα ή παντρέματα με αυτά δεν μας εντυπωσιάζουν τόσο. Εντούτοις το ταξίδι που μας παρουσιάζουν οι ΟΤ εδώ αποτελεί άλλον έναν ενδιαφέρον σταθμό στην θησαυρίζουσα δισκογραφία τους.

Anjou – Epithymia (kranky)

Υπάρχει η άποψη ότι η ambient μουσική ταιριάζει ως άκουσμα τη νύχτα, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι και ως πρωινή συνοδεία τα πάει περίφημα. Αυτό οφείλεται στην αργή ανάπτυξη μιας ιδέας, την ένταση που έρχεται στην πορεία ως το ποθητό ξύπνημα και το φινάλε που δένει με οτιδήποτε άλλο για συνέχεια. Κάπως έτσι θα περιέγραφα και τη μουσική των Anjou που αποτελούνται πλέον από δύο μέλη των Labradford, της θεμελιώδους σημασίας μπάντας για τη σύγχρονη ορχηστρική μουσική.

Αυτό εδώ είναι το δεύτερο τους άλμπουμ στο οποίο λόγω ίσως της απώλειας του περκασιονίστα που είχαν ως βασικό μέλος της σύνθεσης τους στο ντεμπούτο τους, βγαίνει μια πιο ηλεκτρονική χροιά από ότι θα περιμέναμε. Κάπου σαν να χάνεται η όλη φυσικότητα του μυστηρίου που μπορεί να μεταδώσει η μπάντα. Υπογραμμίζω, μάλιστα, το ρήμα “μπορεί” μιας και στην επικών διαστάσεων σύνθεση τους “An Empty Bank” συντελείται ένα μικρό θαύμα με το πάντρεμα μιας βαθιάς ατμόσφαιρας με το γλυκό παίξιμο μιας τρομπέτας. Είναι η στιγμή που η αφαίρεση δεν σ’αφήνει με αρνητικό πρόσημο, αλλά σου θυμίζει για ποιο λόγο αγαπάς αυτού του είδους την μουσική. Αυτά.

Μπάμπης Κολτράνης

Ten New Songs Countdown, 55

Dekalogoi55

Oiseaux-Tempête – I Don’t Know What Or Why (feat. Tamer Abu Ghazaleh)

Μετά το Utopyia? οι OT προχωράνε προς Ανατολάς για να αφουγκραστούν τις τεράστιες και βίαιες αλλαγές που συντελούνται εκεί. Συμπράττοντας με Άραβες μουσικούς και ηχογραφώντας μέρος του δίσκου στη Βηρυτό βγάζουν ένα ζοφερό δίσκο που απηχεί αυτό που συμβαίνει εκεί όσον αφορά την προσφυγιά, τους πολέμους και την ανείπωτη δυστυχία. Για την ιστορία ο δίσκος θα βγει μέσα Απρίλη.

Brokeback – Cairo Levee

Τέσσερα χρόνια πέρασαν από το τελευταίο άλμπουμ των Brokeback, της μπάντας που ηγείται ο Douglas McCombs, μέλος των Tortoise. Μετά από πολλά στάδια δοκιμής διαφόρων συνθέσεων στην μπάντα επιστρέφουν με κάτι ανεβαστικό και σχεδόν πρωτότυπο. Κάπως σαν να ακούμε μια post rock μπάντα να παίζει κάτι γκρούβυ με το μυαλό της πάντα κολλημένο στη σκηνή του Σικάγο. Σε λίγες ημέρες βγαίνει ο δίσκος και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια του.

Cataya – Vis-a-vis

Άγνωστο πότε θα βγει το νέο άλμπουμ των Cataya, αλλά φαίνεται ότι ο ορυμαγδός που προκάλεσε η πρώτη τους κυκλοφορία στα αόρατα γραφεία του ats, θα έχει και συνέχεια. Το νέο τους άσμα πατάει πάνω στο ήδη κατατεθειμένο τους υλικό με τις κιθάρες μόνο στα βαριά σημεία να έχουν μια περισσότερο άγρια-ξερή υφή από τα προηγούμενα τους. Πάντως, όπως φαίνεται, η ευρεία τους αναγνώριση στους κόλπους του ορχηστρικού ήχου δεν θα αργήσει να συμβεί. (view)

Pissed Jeans – The Bar Is Low

Πάντα στο όριο να θυμίζουν αρκετά τους The Jesus Lizard τα κατουρημένα τζιν πείθουν για άλλη μια φορά ότι μπορούν να γράψουν ένα άρρωστο και εκρηκτικό κομμάτι. Το ακούς και νομίζεις ότι είσαι μέσα στο ηχείο εν ώρα συναυλίας τους. Και μη χειρότερα!

The Black Angels – The Currency

Άλλη μια δισκογραφική επιστροφή που θα συζητηθεί από μουσάτους, τύπισσες με τατουάζ και λοιπά κομψά όντα της νύχτας και του rock n roll. Το νέο τραγούδι των TBA έχει όλα αυτά τα στοιχεία που τους έχουν κάνει να ξεχωρίσουν και μάλλον θα αναδειχθεί και σε νέο αγαπημένο συναυλιακό ύμνο. Τον Απρίλη ο νέος τους δίσκος. (view)

Clark – Peak Magnetic

Τσαλακωμένη φάτσα σε ένα περίεργο φόντο και ένα μπιτ που τρέχει σε λιβάδια πριν από μια καταιγίδα. Αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν στο νέο κομμάτι του Clark και ως συνήθως το επερχόμενο του άλμπουμ είναι καταδικασμένο να ακουστεί μετά μανίας. Η όλη δύναμη του συγκεκριμένου κομματιού κρύβεται στη μελωδία που εμφανίζεται στα μισά του και κορυφώνεται στο τέλος. Τί άλλο να θέλουμε;

The Tiger Lillies – Cold Night In Soho

Κρύα νύχτα και μια ιστορία παίζει μπροστά σε φώτα παρκαρισμένου αυτοκινήτου που έχουν ξεχαστεί ανοικτά. Ένα περιφερόμενο τρυπημένο κορμί αποζητά τρεις τελείες, ούτε ερωτήματα, ούτε απαντήσεις. Μια μοναξιά που ζυγίζει όσο μια τελευταία ανάσα πριν την τελευταία αυγή. Για όλα αυτά υπάρχει μια μπάντα που μπορεί να τα ερμηνεύσει με μαγεία και αυτή είναι οι The Tiger Lillies. (listen)

Kassel Jaeger Jim O’Rourke – Wakes On Cerulean (excerpt)

Άμεση η χαλαρωτική επίδραση του πρώτου δείγματος της συνεργασίας των δυο αυτών μουσικών. Στα ανοιχτά μιας πειραματικής διάθεσης που εμπεριέχει ηχογραφήσεις από θάλασσα, βυθίζεται ολοένα η μουσική σε μια χαοτική και γαλήνια φύση όπως αυτή των κυμάτων ή των σύννεφων σε αργή κίνηση. Λογικά όλος ο δίσκος θα κινείται σε αυτό το μοτίβο.

Christina Vantzou & John Also Bennett – Chione

Άλλη μια συνεργασία υψηλού επιπέδου στο χώρο της πειραματικής σκηνής. Οι δυο τους προσφέρουν ένα κινηματογραφικό ηχητικό κύμα στη συλλογή Disquiet vol. I της οποίας τα έσοδα θα πάνε όλα σε οργανώσεις που μάχονται υπέρ των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των γυναικών, της ελεύθερης δημοσιογραφίας και άλλων σύγχρονων θεμάτων. Για καλό σκοπό λοιπόν…

Evan Caminiti – Toxic Tape (Love Canal)

Η πόλη έχει τη δική της φωνή η οποία αποτελείται από οτιδήποτε πέφτει από τα χείλη μας άψυχο κάτω. Όσον αφορά τη σύνδεση της Νέας Υόρκης με το επερχόμενο άλμπουμ του Evan, μέλους των Barn Owl, αυτό το φαινομενικά χαμένο στο χάος περνά από μια ιδιότυπη ανακύκλωση προς μουσική τέρψη. Κάτι σαν το νομοτελειακό σκοπό του κάθε θορύβου να γίνει ήχος τελικά. 

Oiseaux-Tempête – Swans – Sonic Youth

Oiseaux Tempête – Unworks & Rarities (sub rosa)

Oiseaux-tempete.2016.againstthesilence

Ένας περσινός δίσκος που άφησε έντονα την αύρα του να πλανιέται πάνω και μέσα στα κεφάλια αυτών που τον γεύτηκαν ήταν ο UTOPIYA? των OT. Με κάποιους μήνες διαφορά βγαίνει αυτή εδώ η συλλογή με ακυκλοφόρητες συνθέσεις, οι οποίες είτε δεν χώρεσαν στο δίσκο, είτε αποτυπώθηκαν μόνο συναυλιακά.

Βασικά δεν πρόκειται για κανονικό δίσκο και αυτό είναι σαφές από τις ίδιες τις προθέσεις της μπάντας να βάλει ένα δεκάλεπτο ambient κομμάτι στην αρχή, το οποίο μόνο για εισαγωγή δεν ταιριάζει. Στη συνέχεια έχουμε συνθέσεις οι οποίες είτε κρατάνε πολύ χρονικά, είτε κόβονται απότομα. Ειδικά το “The Strangest Creature On Earth”, όπου ξανασυναντούμε τον πρώην τραγουδιστή των The Ex να ερμηνεύει στίχους του Ναζίμ Χικμέτ, είναι ελαφρώς αδύναμο ως σύνθεση. Σίγουρα αυτή η μπόνους κυκλοφορία περιέχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που συγκροτούσαν το ÜTOPIYA? (βλ. τον δουλεμένο ήχο, την πολιτικότητα του υλικού με το “No Go(l)d No Master” να έχει στην αρχή γνώριμα σε μας συνθήματα, το μελαγχολικό χρωματισμό), αλλά δεν παύει να είναι συνοδευτική του βασικού υλικού αυτής της σημαντικής σύγχρονης μπάντας.

 

 

Swans – The Glowing Man (young god records/mute)

swans.glowingman.againstthesilence

Αυτή η ρημαγμένη ψυχή του Michael Gira αποφάσισε να αποσύρει το όχημα-σύνθεση της μπάντας που τον βοήθησε να εδραιωθεί ως η μόνη φωνή από το παρελθόν που δικαιώθηκε για την επιλογή της να επανεμφανιστεί ξανά στο προσκήνιο με νέα μουσική. Έχω ήδη καταθέσει την άποψη μου για την πρόσφατη δισκογραφία τους και τις live επιδόσεις τους και τώρα έρχομαι αντιμέτωπος με το κλείσιμό τους, το The Glowing Man.

Αν για κάποιο λόγο περιμένετε να ακούστε κάτι διαφορετικό από τους προηγούμενους δίσκους τους, θα απογοητευτείτε. Για άλλη μια φορά κυριαρχούν συνθέσεις του ενός ριφ, της μια (το πολύ) αλλαγής, των μεγάλων διαρκειών, των σαλταρισμένων στίχων και των ακόμη πιο σαλταρισμένων ατμοσφαιρών. Κάπου όμως φαίνεται ο πάταγος του The Seer που παρέσυρε το υπερεκτιμημένο To Be Kind να καταλήγει σε ένα βασανιστικό λυγμό. Αρκετά σημεία παραπέμπουν σε κάτι παλαιότερο, οι επίμονες συνθέσεις τραβιούνται από τα μαλλιά και ο δίσκος ακούγεται μονοδιάστατος.

Παραδόξως στο ξεκίνημά του έχουμε το αφοπλιστικό “Cloud Of Forgetting”, όπου νιώθεις ότι θα εισέλθεις σε ένα προσωπικό σύμπαν γεμάτο συγκινήσεις, αλλά στην πορεία καταλήγεις ότι δεν χρειάζεται να βασανίζεις τα εγκεφαλικά σου κύτταρα για να βρεις τη κρυμμένη γοητεία σε ένα υλικό τελικά επίπεδο.

 

 

Sonic Youth – Spinhead Sessions 1986 (Goofin’ Records)

sonicyouth.1986.againstthesilence

Οι SY είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις κορυφαίες μπάντες που προλάβαμε εν ζωή. Κοντά τρεις δεκαετίες γεμάτες αριστουργηματικούς και εφευρετικούς δίσκους, συν οι άπειρες συναυλίες, όπου παραδίδονταν αφειδώς διαπιστευτήρια του υψηλού επιπέδου της μπάντας, αρκούν και με το παραπάνω. Αθόρυβα σήμερα βγάζουν ένα υλικό ξεχασμένο από τα κιτάπια του 1986, μιας χρονιάς καθοριστικής για αυτούς, καθώς ήταν η πρώτη όπου είχε αναλάβει τα ντραμς ο Steve Shelley και είχαν βγάλει ίσως τον κορυφαίο τους δίσκο, το Evol.

Βέβαια εδώ έχουμε έναν άλλο δίσκο ως πυξίδα, το soundtrack Made In Usa ενός αμερικάνικου roadmovie του τότε, το οποίο είχε επανακυκλοφορήσει στα 90’s και είχε καθιερωθεί ως εκείνο το διάφανο βινύλιο με τα περίεργα και όμορφα ορχηστρικά κομμάτια. Στη συγκεκριμένη τώρα κυκλοφορία έχουμε υλικό που περίσσεψε από εκείνες τις ηχογραφήσεις και η αλήθεια είναι ότι ακούγοντάς το γεννιέται ένα αίσθημα αναπόλησης της εποχής που πρωτάκουσες τους SY.

Πέραν τούτου δε βρίσκω κάποιον άλλο ουσιαστικό λόγο της χρησιμότητας αυτής της κυκλοφορίας, μιας και έχουμε βασικά την ανάπτυξη δυο μελωδιών, του βασικού δηλαδή θέματος του προϋπάρχοντος soundtrack και της ψυχεδελικής εισαγωγής ενός άλλου, την οποία ακούμε για πρώτη φορά εδώ. Οι εκτελέσεις είναι σε χαλαρό κλίμα σαν πινελιές αφηρημένης ζωγραφικής με τις βασικές μελωδίες να δηλώνονται παντού ρητά ή μη. Πουθενά δεν διασπάται το κέλυφος της αρχικής ιδέας για να βγει κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, οπότε πέραν της ιστορικότητας του Spinhead Sessions, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο ύπαρξης.

 

 

Μπάμπης  Κολτράνης