Το εκκλησιαστικό όργανο μέσα στο πέρασμα των χρόνων και στο συνεχές παρόν

Απέναντι στον μυστικισμό των ορθόδοξων, ισλαμικών ή βουδιστικών ναών, η δυτικοευρωπαϊκή-καθολική παράδοση έχει ένα στοιχείο για το οποίο μπορεί να καυχιέται : τη χρήση του εκκλησιαστικού οργάνου το οποίο αναφέρεται και απλώς ως όργανο (στα Αγγλικά pipe organ). Προσπερνώντας το ζήτημα της πίστης και του θρησκεύματος με τους Dead Kennedys να το έχουν διευθετήσει με…