Λένα Πλάτωνος – Γκάλοπ (dark entries)

Συχνά συμβαίνει ο λόγος να μην ακούγεται καθαρά την ώρα που προφέρεται. Θόρυβοι, χαχανητά και λαθραίες σκέψεις έρχονται από τα ανοιχτά παράθυρα του εγκεφάλου σταματώντας κάθε ήχο από τα μέσα. Στο σημείο όμως που όρισε η αόρατη του μοίρα θα φτάσει, ίσως πιο έντονος από όσο θα φανταζόταν ο αποστολέας, ίσως πιο καθαρός, για να εκμηδενίσει…