Μία σημείωση για την γέννηση του Punk Rock στην βρετανική κοινωνία

Για να εξετασθεί το τι γέννησε το punk-rock στην Αγγλία μετά το ’75, πρέπει να δούμε πρώτα το προβληματικό κοινωνικό καθεστώς της απαλλοτρίωσης των νέων της εργατικής τάξης ,των μεταναστών που είχαν κατακλύσει το Λονδίνο,την συνεχόμενη συντηρητικοποίηση της Βρετανικής κοινωνίας και την αναπόφευκτη κρατική καταστολή κάθε πολιτικής-κοινωνικής έκφρασης. Η γέννηση της αντι-κουλτούρας του punk σηματοδοτεί…